odhlásit se z odběru novinek
30.06.2015
  Tato výstava je již za námi

LUKÁŠ KOVAČIK: Pobyt

výstava studenta OSU v Ostravě kurátor: Tomáš Knoflíček výstava trvá do 24. 7. 2015

LUKÁŠ KOVÁČIK: POBYT

„Tento prožitek 'skryté duše' všech věcí, kterou pozorujeme pouhým okem, mikroskopem
nebo dalekohledem, nazývám 'vnitřní pohled'. Tento pohled proniká tvrdým obalem, vnější
formou do nitra věcí a dovoluje nám zachycovat vnitřní 'pulsování' věcí všemi našimi smysly“.
Výstava Lukáše Kováčika využívá formální dialektiku závěsného obrazu a intermediální
instalace. Obě polohy však vztahuje k společné ideji vyjádřené filozofickým pojmem „pobyt“,
který se objevuje již u Hegela (německy „Dasein“), a který nabývá na významu zejména
prostřednictvím Heideggerova díla Bytí a čas. Pro Heideggera je termín „pobyt“ především
výrazem pro uvědomělé bytí v daném prostoru a čase (na rozdíl od bytí věcí), přičemž tento
stav je také podmínkou jeho autenticity. Naneštěstí, lidé podle něj mají tendenci se tomuto
původnímu bytí vzdalovat a směřovat k rozptýlení ve věcech a událostech kolem nich. Jejich
život přestává být autentický, sebereflektivní a přibližuje se neuvědomělému bytí.
Pro Kováčika tento střet vědomého (autentického) bytí a pouhého přežívání
(vegetace) personifikuje neustálý a těkavý pohyb primárních biologických struktur. Ve své
práci hledá inspiraci napříč různými oblastmi přírodních věd, umění či estetiky (Alexander
Gottlieb Baumgarten; Ernst Haeckel, Kunstformen der Natur apod.) Zaobírá se fylogenezí
živých organismů, zaměřuje se na (nejen buněčné) struktury rostlin, hub či drobných
živočichů a snaží se v těchto složitých, nekonečně proměnlivých biomorfních strukturách
nalézat vyšší řád – otisk čehosi jako duše, podávající jasné svědectví, že živá bytost je
organismem a ne mechanismem, kterému byl vložen absolutní program.
I přes jistý odstup tak Kováčik vlastně vstupuje do téže řeky jako první abstraktní
umělci na začátku 20. století. Dílem vědomě, dílem mimoděčně, oživuje modernistický sen o
hledání dokonalé formy, za nímž přirozeně nestojí nic menšího, než touha přiblížit se alespoň
na dohled poznání smyslu našeho bytí.

Lukáš Kováčik

*1988 v Nitře

Žije a pracuje v OstravěLukáš Kováčik je absolvent Fakulty umění, Ateliéru Malba II Františka Kowolowského.
Výstava „Pobyt“ vychází ze stejnojmenné bakalářské práce, kterou autor obhájil v letošním
roce.

Galerie

KALENDÁŘ AKCÍ
NOVINKY
RYCHLÝ KONTAKT
Industrial Gallery
 
 
Záhradní 1282/10
702 00 Ostrava
GPS: 49.838052,18.287687
Po - Pá: 10:00 - 18:00
 

+420 725 951 904