odhlásit se z odběru novinek
15.06.2014
  Tato výstava je již za námi

JULIEN MOREL: REZIDENČNÍ POBYT: MYTHE II.

Francouzský umělec Julien Morel bude týden tvořit v prostoru Vítkovické slévarny spol. s r.o. Výstup jeho projektu si můžete prohlédnout 24.6. 2014 v 19. 00 hod. v INDUSTRIAL Gallery

JULIEN MOREL: MYTHE 2.

Julien Morel využívá reprodukce, ať už jsou to architektonické plány, technické knihy, mapy či návody k použití. Jedná se o signifikantní záznamy, které jsou poznamenány určitou historií. Autora oslovuje setkání reálného archivu a jeho vlastní setkání s těmito objekty. Právě kresebným zásahem do pevně stanovených plánů z minulosti, nanáší novou vrstvu a tvoří tak obraz, novou paměť. Autora zajímá mísení, bod střetu těchto dvou přístupů a rušení hranic, nabízí se mu tak nový objekt, nová paměť – mýtus, legenda. Statut výsledného díla nese obraz právě tři časové linie - minulost, současnost a budoucnost. Zpochybňuje tedy původní signifikantní záznam z historie. Do harmonie staví dva naprosto odlišné přístupy. Jemnost architektonické kresby, která je realizována pomocí techniky a uvolněnou kresbu tuší, která působí velmi lehce a nahodile. Intelektuální proces dává vznik estetickému dílu, které právě obsahuje paměť z pamětí. Nejedná se tedy o pouhé klasické ztvárnění objektu, ale o pozůstatek archivního dokumentu, jakousi relikvii.

Cíl rezidenčního pobytu:

1. Podpora tvůrčí energie rezidenta a inspirovat ho ojedinělým prostředím k nalezení nového způsobu vyjádření ve své tvorbě.
2. Stimulace místní umělecké scény k vytvoření mezinárodního dialogu, konfrontace umění s lokálními umělci, studenty nejen uměleckých škol a širokou veřejností.
3. Posílení prostředí pro rozvoj a inovaci mezinárodních uměleckých projektů s mezinárodními a místními účastníky.
4. Impuls k novým projektům a navazování profesionálních uměleckých vztahů i po skončení rezidence.
5. Propagace dobrého povědomí o české kultuře v zahraničí.
6. Prezentace nových děl pro širokou a odbornou veřejnost.
7. Impuls k usnadnění spolupráce s organizacemi vysílající rezidenty a vzájemná internacionalizace českých umělců.

Kde se bude rezidence konat? 

AREÁL SLÉVÁREN
Společnost Vítkovické slévárny, spol. s r.o.,  je tradičním výrobcem válců pro válcování kovů, tvarových odlitků z ocelí a litin a od roku 2004 také odlitků ze slitin mědi. Společnost je nositelem tradice výroby odlitků od roku 1828 a výrobu válců od roku 1910. V současné době se řadí k předním evropským výrobcům válců pro teplé válcovny plechů. Společnost využívá  moderní licenční technologii odstředivého odlévání.

Galerie

KALENDÁŘ AKCÍ
NOVINKY
RYCHLÝ KONTAKT
Industrial Gallery
 
 
Záhradní 1282/10
702 00 Ostrava
GPS: 49.838052,18.287687
Po - Pá: 10:00 - 18:00
 

+420 725 951 904