odhlásit se z odběru novinek
25.06.2013
  Tato výstava je již za námi

EVA JAŠKOVÁ: AUDIOVIZUALNÍ KRAJINY

25. 6. - 5. 7. 2013

INDUSTRIAL GALLERY ve spolupráci s kurátorem Tomášem Knoflíčkem vybrala jednu z  prezentovaných bakalářských prací Ostravské univerzity Fakulty umění k uspořádání samostatné výstavy, na kterou Vás tímto srdečně zveme:

EVA JAŠKOVÁ – AUDIOVIZUÁLNÍ KRAJINY

„Krajina je způsob, jímž se našemu prožívání světa otevírá porozumění prostoru.“
Miroslav Petříček

 Přes všechen technologický aparát, který Eva Jašková při tvorbě využívá, v ní dřímá romantik. Jak jinak si vyložit její touhu po bezprostředním prožitku krajiny, jakož i její snahu rozklíčovat důvody naší estetické preference konkrétního místa. Byli to totiž právě romantici, jež se jako první dokázali těšit z prosté krajinné scenérie a bylo to právě v období romantismu, kdy se zformovala teorie estetického subjektivismu hlásající, že krása není věcem vlastní přímo, nýbrž že se utváří teprve v mysli jejich pozorovatele (D. Hume). Jašková ale do přírody neodchází proto, že by snad – podobně jako romantici – pociťovala rozčarování nad stavem současné společnosti a „v příkrovu lesů“ hledala azyl před zkaženým světem. Její důvody jsou jiné už jen proto, že současnou technickou civilizaci – a všechny její průvodní znaky – akceptuje. Jen stěží by se jinak mohla vyrovnat se svou stávající „ekologickou stopou“, bezpochyby již nyní mnohem delší než stopa jejích rodičů či prarodičů a jen těžko by se mohla považovat za nomáda, jehož domovem je celý svět. V duchu známého paradoxu, čím dále tím blíže, jí ale delší odloučení od domova přimělo k úvahám o jejích kořenech a návraty domů začala mnohem intenzivněji prožívat. Katalyzátorem autorčiných pocitů se stala krajina, ovšem nikoli jen ve smyslu osobní identifikace s ní, ale i skrze aktivní potřebu otisknout do ní něco ze sebe samé. V důvěrně známém prostředí rodného kraje proto uskutečnila několik „hlasových intervencí“, jež podle ní představují nejbezprostřednější způsob jak dosáhnout prolnutí jejího „já“ s okolím. Jašková tento zvuk interpretuje s téměř ezoterickým přídechem. Představuje pro ni nejen další komunikační kanál, ale i „harmonizující faktor, slučující svým vlněním subjekt s prostředím“.

Projekt Audiovizuální krajiny potvrzuje autorčinu dlouhodobější fascinaci zvukem, opouští ale vědomě odosobněnou rovinu svých předchozích výzkumů na tomto poli (např. pokusy převézt vizuální podobu konkrétní krajiny do audio formátu) a namísto softwarových algoritmů spoléhá více na vlastní senzibilitu. Pro ni příznačný životní rozpor v zažívání umělého (technického) a přirozeného světa tak vlastně naplno vyjevuje až výsledná galerijní prezentace. Svůj efemérní zážitek z přírody Jašková kóduje za pomoci stále rozšířenějších QR kódů, které metodou „object hyperlinking“ odkazují na konkrétní videozáznam akce na internetu. Právě informační bezbřehost „celosvětové sítě“ může být i vhodnou paralelou k životu globálního nomáda. Oč více se jim oběma dostává rozměru do šířky, o to méně se rozvíjejí do hloubky, zůstávají mělcí.

autor textu: Tomáš Knoflíček

Eva Jašková (1990) přesvědčila svojí koncepcí a originálním pojetím velmi kvalitní bakalářské práce. Ostravská rodačka studuje pod vedením Františka Kowolowského v ateliéru Malba II na Fakultě umění Ostravské univerzity. Absolvovala studijní stáž ve španělské Malaze.

„Krajina, prožitek krajiny a snaha o čistou existenci v určitém čase jsou výchozími body práce. Trvání je ohraničené dechem, osobním rytmem vyjádřeným hlasem. Rezonancí hlasu rytmizovaného pohybem pronikám do prostoru. Kóduji tento efemerní zážitek pomocí QR kódů převedených na objekty, které metodou object hyperlinking odkazují na videozáznam performance na internetu. Následně byly objekty vystaveny v prostorech, kde probíhala daná hlasová intervence, čímž odkazovaly na jinou časovou rovinu, propojovaly tak historii se současností. Následně deformované kódy převádím do ambientního zvukového prostoru, kde se člověk nemá čeho zachytit, propadá se do labyrintu dnešního kódovaného světa.“ E.J.

 

 

 


Galerie

KALENDÁŘ AKCÍ
NOVINKY
RYCHLÝ KONTAKT
Industrial Gallery
 
 
Záhradní 1282/10
702 00 Ostrava
GPS: 49.838052,18.287687
Po - Pá: 10:00 - 18:00
 

+420 725 951 904