odhlásit se z odběru novinek

INDUSTRIAL ART REZIDENCE

Cíl rezidenčního pobytu:

1. Podpora tvůrčí energie rezidenta a inspirovat ho ojedinělým prostředím k nalezení nového způsobu vyjádření ve své tvorbě.
2. Stimulace místní umělecké scény k vytvoření mezinárodního dialogu, konfrontace umění s lokálními umělci, studenty nejen uměleckých škol a širokou veřejností.
3. Posílení prostředí pro rozvoj a inovaci mezinárodních uměleckých projektů s mezinárodními a místními účastníky.
4. Impuls k novým projektům a navazování profesionálních uměleckých vztahů i po skončení rezidence.
5. Propagace dobrého povědomí o české kultuře v zahraničí.
6. Prezentace nových děl pro širokou a odbornou veřejnost.
7. Impuls k usnadnění spolupráce s organizacemi vysílající rezidenty a vzájemná internacionalizace českých umělců.

Kde se bude rezidence konat? 

AREÁL SLÉVÁREN
Společnost Vítkovické slévárny, spol. s r.o.,  je tradičním výrobcem válců pro válcování kovů, tvarových odlitků z ocelí a litin a od roku 2004 také odlitků ze slitin mědi. Společnost je nositelem tradice výroby odlitků od roku 1828 a výrobu válců od roku 1910. V současné době se řadí k předním evropským výrobcům válců pro teplé válcovny plechů. Společnost využívá  moderní licenční technologii odstředivého odlévání.

 

REZIDENCE 2015

TORNIKE ABULADZE: Rezidenční pobyt „Other space“

V ateliéru INDUSTRIAL Gallery umístěném v areálu společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o., vytváří svá díla v době od 24.8.-30.8.2015 gruzínský umělec Tornike Abuladze. Výstup z jeho díla si můžete prohlédnout 31.8.2015 od 12.00-18.00 hod. v INDUSTRIAL Gallery. V 16.00 hod bude zahájena komentovaná prohlídka za přítomnosti autora.

Umělec, původem z Gruzie, nyní žije a tvoří v Mnichově. Tornike Abuladze je industriálním prostředím fascinován, ateliér, ve kterém tvoří je situován přímo do srdce industriální části města. V roce 2009 absolvoval akademii umění v Tbilisi a dosud realizoval výstavy v Londýně, Litvě a Gruzii.

Samotnému aktu tvorby obvykle předchází rozsáhlá analýza a plánování následných kroků a postupů až po očekávaný výstup, některá díla vznikají náhlým vnuknutím. Rozsah divergentního myšlení Tornika Abuladze nemá mezí. Podněty k tvorbě přijímá všemi smysly - vizuálně, haptickým vnímáním, inspiruje se také zvuky strojů a typickou vůní slévárny.

Současný výtvarný projev, ke kterému se dopracoval během rezidence, ve srovnání s předešlými pracemi často pozbývá prostorovost, která byla do této chvíle jedním z typických rysů tvorby autora a nechává tak svá díla dýchat. Jak sám říká, nalezl v minimalismu svobodu, jakou neočekával. V tvorbě používá různé technické projevy, vznikají labyrinty, smyšlené nové stroje sestavené například formou koláže i velkoformátové malby. Využívá také staré nákresy a projekty, na které přenáší nápady nové, přetváří je, a svým způsobem i oživuje.

 

REZIDENCE 2014

JULIEN MOREL: FRANCIE: MYTHE
více o rezidenci ZDE

 

REZIDENCE 2012

PEDRO CUNHA A SOPHIA XAVIER V INDUSTRIAL GALLERY

Rezidenční projekt IN LOCO Fabrika byl vybrán pro rok 2012.

Pedro Cunha a Maria Sophia Xavier.
IN LOCO PROJECT FABRIKA.

Portugalský malíř a fotografka tvoří v OPEN STUDIU.
 INDUSTRIAL Gallery se přeměnila na kreativní ateliér a hostí na rezidenčním pobytu dva výjimečné umělce po dobu tří týdnů. Umělci tvoří ve více médiích: malba, kresba, socha, video, street art, fotografie a performance.


V průběhu od 10.7.- 31.7.2012 se z INDUSTRIAL Gallery stává otevřené studio – kreativní zázemí, ateliér pro pozvané umělce, do kterého můžete nahlédnout, komunikovat s umělci nebo se stát součástí tvořeného díla.

IN LOCO

9.7.2012
Čerpání inspirace ve Vítkovických Slévárnách, spol.s.r.o.

 

 

 

 


13.7-14.7.2012                                                                                                                                                                
FOOL of colours v rámci COLOURS OF OSTRAVA -Festivalu v ulicích. Portugalští umělci spolupracují
na vzniku velkoformátové malby spolu s pozvanými umělci Pavlem Matyskou, Martinem Froulíkem
a Hanou Mikulenkovou. Marius Konvoj - hudební produkce.

17.7.2012 v 18.00 hod.
Pedro Cunha předvedl hudební performance spolu s Kryštofem Ihnátem, začínajícím mladým muzikantem.

 

19.7.-21.7.2012
Realizace sochy v areálu společnosti Vítkovické slévárny, spol.s.r.o.24.7.2012 v 18.00 hod.

IN LOCO MAŠINA
Malování na živo a VJ
video-projekce manipulace v realném čase

 


26.7.-27.7.2012
Velkoplošná malba v areálu Vítkovických sléváren na bývalém betonovém zásobníku na písek.
Autoři: Pedro Cunha a Hana Mikulenková
THIS IS NOT A WHITE CUBE
31.7.2012 v 18.00 hod. Vernisáž IN LOCO PROJECT FABRIKA ( viz výstavy)
Výstava potrvá do 31.8.2012

 Portugalští autoři se při tvorbě nechávají inspirovat industriálním rázem Ostravy!

Pedro Cunha industrial přetransformovává do amorfních tvarů evokujících přírodu. Přirovnává mechanismy přírody k schématu života v továrně. Spleti trubek a  mašin nahrazuje větvěmi pulsujících stromů.
Sophia Xavier pracuje v médiu fotografie a videa, zasahuje scénický příběh, ve kterém hraje hlavní roli. Příběh natáčí přímo ve výrobním procesu v industriálních halách. 

 Pedro Cunha
(* 1975)
Je portugalský vizuální umělec, tvoří ve více médiích (socha, instalace, kresba, video, street art). Jeho speciální uchopení umění je však strhující právě v médiu malby. Umělec se narodil a žije v Lisabonu. Po studiu architektury, kde se seznámil převážně s využitím plasticity architektury a pojímání prostoru se začal intenzivněji věnovat malbě, kterou řešil paralelně během svého studia.
Prostor aplikuje do malb.y. Hloubka a vrstvy gest jsou pro autora typické.

V Lisabonu založil nezávislou galerii Nomáda, ve které spolupracuje s dalšími umělci převážně formou experimentálního malování právě v otevřeném prostoru. V červenci 2010 realizoval tyto street artové malby v New Yorku, v roce 2011 spolupracoval s německým umělcem Hildegardem Webrem BBK-Stapelhaus v Kolíně nad Rýnem. V roce 2012 maloval na zdi galerie ve čtvrti Soho v New Yorku. Vystavuje samostatně i kolektivně od roku 1995.

Cunhovy práce přesahují pomyslnou hranici závěsného obrazu, vystupuje do prostoru, odvážně experimentuje avšak už zná materiál, takže experiment je řízený postoj, ve kterém objevuje potenciál různých médií s nasazenou intenzivní svobodou provedení.

Proces tvorby je u Cunhi  součástí uměleckého díla, tudíž právě otevřené studio dovolí divákovi nahlédnout do alchymie používání barev a energie, z které dílo vzniká.  Formy na obrazech vystavuje intuitivním procesem a se smyslnou rychlostí akční tvorby.

Maria Sophia Xavier
(* 1983)

Xavier také vystudovala architekturu na Vysoké škole architektury v Lisabonu, avšak její přesah tvorby vyústil spíše v médium fotografie, zabývá se také kontaktní improvizací a tancem.  Spolupracovala s různými kulturními institucemi.(Experimenta Design, Silver arm factory, Lomography Lxfactory.)

Ve své fotografické práci scénicky prozkoumává příběhy složené převážně ze sekvencí. Izolované postavy se pohybují a dostávají se znovu do jiného kontextu. Zasazuje své fotografie také např. do Cunhových maleb, tudíž probíhá dialog, ve kterém se jednoduše zabývá běžnýma témata každodennosti lidské existence v jiném prostoru.

Téma prostoru se právě díky znalosti architektury silně odráží v její práci, proto fotografie je spíše instalací. Zkoumání výstupní formy instalace staví diváka do zajímavého vztahu mezi prostorem, uměleckým dílem a diváka v různých měřítkách komunikace.


KALENDÁŘ AKCÍ
NOVINKY
RYCHLÝ KONTAKT
Industrial Gallery
 
 
Záhradní 1282/10
702 00 Ostrava
GPS: 49.838052,18.287687
Po - Pá: 10:00 - 18:00
 

+420 725 951 904